B1: Vào trang "Đăng nhập / Đăng ký" . Click vào nút "Đăng ký" nếu chưa có tài khoản . Click vào nút "Đăng nhập" nếu đã có tài khoản

login.jpg

B2: Nếu chưa có tài khoản, bạn cần điền các thông tin cá nhân ban đầu để tạo tài khoản

register.jpg