Nếu đơn hàng của quí khách là hợp lệ & nhận được email xác nhận.từ Bộ Phận Bán Hàng, đơn hàng sẽ được chuyển đến Trung Tâm Điều Phối và Kho hàng để thực hiện việc chuyển hàng cho quí khách 

Nếu hàng hóa quý khách đặt mua đang sẵn có, nemvanthanh.vnsẽ nhanh chóng xuất hàng đến cho quí khách sau 24h. Còn trường hợp hàng hóa đặt mua đang hết hàng thì nemvanthanh.vn sẽ thông tin lại cho quí khách và thông báo thời gian sớm nhất có thể chuyển hàng cho quí khách. 

Trong các ngày lễ, tết, sự kiện khuyến mãi lớn, thời gian xử lý đơn hàng của quí khách có thể được xử lý chậm hơn thời gian quy 

Thời gian phân phối hàng tùy thuộc vào thời gian nemvanthanh.vn thiết lập được thanh toán trên tài khoản của quý khách, thời gian xử lý đơn hàng và thời gian chuyển hàng của đơn vị giao nhận. Có thể từ 02 ngày đến 05 ngày nếu quý khách đặt hàng trong trạng thái còn hàng (in-stock).